customheader

Ден на отворени врати

Ден на отворени врати

На 02 ноември 2017 г. в Мраморната зала на Руския културно-информационен център (РКИЦ) в гр. София ще се проведе Ден на отворени врати по проект EEOBSS, на който ще бъдат връчени награди и грамоти на ученици от 5-ти до 12-ти клас в Национален конкурс за детска рисунка, есе и стихотворение на тема „Моята среща със Земята от Космоса“. За целта всеки участник трябва да изпрати есето или стихотворението на имейл: openday@eeobss.space. За учениците, които ще участват и с рисунка, формата на картината не трябва да надвишава определените размери публикувани в Условията за участие.

Условия за участие в конкурс за рисунка, есе и стихотворение на тема:

„Моята среща със Земята от Космоса“


Общи условия на конкурса:

Възраст на участниците:
Ученици от 5-ти до 12-ти клас разделени в две групи: 5-7 клас и 8-12 клас.

Обяваване на резултатите:
Наградените участници ще бъдат уведомени по имейл. Резултатите и произведенията ще бъдат публикувани на сайта на проекта: http://eeobss.space

Награди:
атласи, глобуси, книги, пъзели, материали за рисуване, почетни грамоти


Условия за участие в конкурса за рисунка

Размер на картините:
а) минимум 30/40 cm
б) максимум 49/70 cm
Рисунки с размер под и над указания размер няма да бъдат разглеждани.

Материали:
Няма ограничение относно материалите, инструментите или техниката на рисуване.
Рисунките трябва да са в оригинал.

Период за изпращане на рисунките:
Творбите се приемат с дата на пощенското клеймо от: 1 октомври до 25 октомври 2017г.

Лични данни:
Да бъдат нанесени на гърба на всяка картина в долния ляв ъгъл с големи печатни букви или на залепен лист с формат 15/20 cm отпечатани следните данни:

Име и фамилия:
Пол:
Възраст и клас:
Училище:
Адрес (e-mail, телефон):
Име (заглавие) на рисунката

Брой картини:
Всяко дете може да изпрати до две рисунки включително.

Подбор:
Жури от български художници, илюстратори и специалисти по темата ще присъди наградите.

Моля, изпращайте рисунките на адрес:

маг. Цвета Среброва
секция „Дистанционни изследвания и ГИС“
Институт за космически изследвания и технологии-БАН
ул. Акад. Георги Бончев, блок 1
гр. София 1113, ПК 799
България 


Условия за участие в конкурса за есе и стихотворение

1. Обемът на есето/стихотворението трябва да е до 3 600 знака – две стандартни машинописни страници, двустранно подравнени, шрифт Times New Roman, 12;
2. Всички творби трябва да са авторски. Родител или настойник трябва да подпише декларация, с която да гарантира оригиналността на творбата и да се съгласи с Creative Commons лиценза Криейтив Комънс договор3. Творбите могат да бъдат изпращани от автора, родител/настойник или учител;
4. Всяка творба трябва да е придружена от името на автора, дата на раждане, училище, клас, адрес, телефон и имейл за връзка;
5. Всеки участник има право да участва само с една творба;
6. Творбата не трябва да е публикувана на друго място или да участва в друг конкурс.

Моля изпращайте произведенията на адрес:

E-mail: openday@eeobss.space
тел. за връзка: (02) 979-24-11

Подбор:
Жури от български писатели, оценители на матурата по БЕЛ и специалисти.


Всички класирани участници в Деня на отворените врати, ще получат грамоти удостоверяващи тяхното участие. Наградените творби ще бъдат публикувани на сайта на проект EEOBSS и показани на изложба, която ще бъде открита на 2-ри ноември 2017 г.

След приключване на конкурса произведенията ще бъдат предоставени на Европейската космическа агенция (ЕКА), и може да се използват в други образователни или популяризационни кампании на Агенцията. Проект EEOBSS уважава авторското право на участниците, което те запазват. Условията за разпространение или възпроизвеждане на произведенията са залегнали в лиценза Creative Commons. Криейтив Комънс договор