customheader

Презентации

Презентации

През 2016 г. проект EEOBSS бе включен в следните презентации:

  1. устна презентация на ESA EO Open Science2016 (ESRIN, Фраскати, гр. Рим, Италия ), 14.09.2016 г. – (кратко представяне в YouTube), (сесия програма „Образование/визуализация – част 1′)
  2. пленарна презентация на чл. -кор. проф. д-р Петър Гецов (директор на ИКИТ-БАН) в SES’2016 (02.11.2016 г.), озаглавена „Българските космически изследвания в контекста на българското членство в EКА“ (на български)
  3. постерна презентация на 12-та научна конференция с международно участие „Космос, екология, сигурност 2016“ (SES’2016) (РКИЦ, г. София, България) 03.11.2016 г. – програма на конференцията.