customheader

Контакти

Контакти

За контакти:

секция „Дистанционни изследвания и ГИС“

Институт за космически изследвания и технологии,
Българска академия на науките (ИКИТ-БАН)
ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 1, каб. 417
гр. София, ПК 1113, България

е-mail: eeobss@gmail.com

+359(2)979-24-11 доц. д-р Лъчезар Филчев (Project Officer)

Уеб-администратор е-mail: admin@eeobss.space

Или ни пишете на: