маг. Цвета Среброва връчва екземпляр от атласа на г-жа Елисавета Александрова (библиотекар) за библиотеката на 119-то СУ „акад. Михаил Арнаудов“.