Актуализирана декларация за поверителност

gdpr
Актуализирана декларация за поверителност

Уебсайтът на EEOBSS има актуализиран раздел за защита на личните данни в съгласие с GDPR на ЕК. Връзката към нашата „Декларация за поверителност“ е на разположение на адрес.