Отчети

Отчети

На тази страница ще се публикуват отчетите по проекта съобразно клаузите на договора между ЕКА и секция „Дистанционни изследвания и ГИС“, ИКИТ-БАН. За да разгледате последните отчети моля влезте във вашия ProjectSend акаунт.