Полезни връзки

Полезни връзки

На тази страница може да намерите полезни връзки на сродни проекти, както и образователни ресурси, който ще Ви помогнат за по-задълбоченото изучаване на наблюдението на земята.

SEOS: Science Education through Earth Observation for High Schools  (2007-2009) – е образователен проект по наблюдение на земята за средните училища. Проекта е имплементиран в рамките на 6-та Рамкова Програма (РП) на Европейската комисия (ЕК) с 11 партньора, членове на EARSeL, както и с участието на ESA. Повече информация и публикации свързани с проекта може да намерите на: http://www.earsel.org/SIG/ET/projects.php. Образователните ресурси по проекта са публикувани на следния интернет адрес: http://lms.seos-project.eu/learning_modules/#