Презентации

Презентации

Презентации от Лятно училище EEOBSS
 


Ден 1

 1. Въведение в дистанционните изследвания – проф. дтн Гаро Мардиросян
 2. Спътници за наблюдение на Земята – проф. дтн Гаро Мардиросян

Ден 2

GPS и GNSS (теория) – проф. дтн Димитър Димитров, 1-ва част, 2-ра част, Приложения на GNSS – 1-ва част, Приложения на GNSS – 2-ра част, InSARточност на GNSS измерванията

Ден 3

 1. Разделителна способност. Регистриране на изображения. Визуална интерпретация на изображения. Обработка на изображения (теория) – доц. д-р Лъчезар Филчев
 2. Разделителна способност. Регистриране на изображения. Визуална интерпретация на изображения. Обработка на изображения (практика) – доц. д-р Лъчезар Филчев, упр. 1, упр. 2.

Ден 4

 1. Класификация на изображения (теория) – доц. д-р Лъчезар Филчев
 2. Класификация на изображения (практическо занимание – работа с LeoWorks) – доц. д-р Лъчезар Филчев

Ден 5

 1. Приложение на наблюденията на Земята в екосистемните услуги – д-р Йоанис Манакос
 2. Климат и климатични промени – проф. д-р Райнер Ройтер

Презентации от Уоркшоп EEOBSS
 


През 2016 г. проект EEOBSS бе представен на:

 1. устна презентация на ESA EO Open Science2016 (ESRIN, Фраскати, гр. Рим, Италия ), 14.09.2016 г. – (кратко представяне в YouTube), (сесия програма „Образование/визуализация – част 1′)
 2. пленарна презентация на чл. -кор. проф. д-р Петър Гецов (директор на ИКИТ-БАН) в SES’2016 (02.11.2016 г.), озаглавена „Българските космически изследвания в контекста на българското членство в EКА“ (на български)
 3. постерна презентация на 12-та научна конференция с международно участие „Космос, екология, сигурност 2016“ (SES’2016) (РКИЦ, г. София, България) 03.11.2016 г. – програма на конференцията.

През 2017 г. проект EEOBSS бе представен на:

 1. Лятно училище EEOBSS, 08-12 септември 2017, 7-мо СУ “Кузман Шапкарев”, гр. Благоевград, България. Връзка към плейлиста в YouTube за Лятно училище EEOBSS .
 2. Уъркшоп EEOBSS, 13 септември 2017, зала “22-ри септември”, гр. Благоевград. Връзка към YouTube плейлист на Уъркшоп EEOBSS.