За EEOBSS

За EEOBSS
earth-horizon-image-by-donkeyhotey-cc-by-2_0-via-flickr

Image „Earth Horizon” by DonkeyHotey (CC BY 2.0).

Проект EEOBSS: Education in Earth observation for Bulgarian secondary schools  (Образование по наблюдение на Земята за българските средни училища) се изпълнява по договор № 4000117592/16/NL/NDe.

Проект EEOBSS беше класиран и одобрен за изпълнение в резултат на подадено проекто-предложение по 1-ва тръжна процедура AO/1-8268/15/NL/NDe на Европейската космическа агенция (ЕКА) по Плана на европейските коопериращи държави (Plan for European cooperating states – PECS) за България, обявена на 11 май 2015 г.


Продължителност:

продължителността на проекта е 24 месеца (07.2016-07.2018 г.).


Цел и задачи:

Основната цел на проекта е разработване и тестване на тематично учебно помагало по наблюдение на земята за българските средни училища. В задачите на проекта влизат редица образователни (лятно училище, уъркшоп, тестване на помагалото в клас) и медийни мероприятия (прес-съобщения, публикации, участие в конференции), целящи достигане на по-широка аудитория от ученици и техните преподаватели. Информация за Проекта може да бъде свалена от тук. Актуална информация относно предстоящите събития по проекта може да намерите както на сайта на Проекта, така и на Фейсбук страницата, Twitter и Youtube канала на проект EEOBSS.