Екип

Екипа на проект ЕЕOBSS се изпълнява по договор по ЕSА-PECS и e съставен от две партньорски организации:

секция „Дистанционни изследвания и ГИС“, Институт за космически изследвания и технологии – Българска академия на науките (ИКИТ-БАН) – гр. София, България.

Information Technologies Institute (ITI), Centre for Research and Technology Hellas (CERTH) – гр. Солун, Гърция.