Контакти

Контакти

секция „Дистанционни изследвания и ГИС“
Институт за космически изследвания и технологии,
Българска академия на науките (ИКИТ-БАН)
ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 1, каб. 417, гр. София, ПК 1113, България
имейл: eeobss @ gmail.com
Телефон за връзка: +359 (2) 979-24-11 – доц. д-р Лъчезар Филчев (Project Officer)
Уеб-администратор: admin @ eeobss.space


 

 


Или ни пишете на: