Дарение на ESA School Atlas – Geography from Space

Дарение на ESA School Atlas – Geography from Space
Представяме Ви снимки от първите училищни библиотеки, които се сдобиха с екземпляр от ESA School Atlas – Geography from Space. Това са библиотеката на 119-то СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ (гр. София) и библиотеката при 7-мо СОУ „Кузман Шапкарев“ (гр. Благоевград). Първите бенефициенти на инициативата ще бъдат училищата в партньорската мрежа на проект #EEOBSS.
Атласът е издание на Европейската космическа агенция (#ЕКА) и целта му е да запознае учителите и учениците с приложението на спътниковите данни в обучението по география в средното училище.