Лятно училище и уъркшоп по проект EEOBSS

Лятно училище и уъркшоп по проект EEOBSS

Лятното училище по проект EEOBSS ще се проведе в периода 8-12 септември в гр. Благоевград. Обучението по време на лятното училище ще бъде за използване на съвременните геоинформационни технологии за анализ на информация от спътникови изображения. Участниците (ученици от 10 до 12 клас) ще имат възможност да се запознаят с теоретичните основи на наблюдението на Земята от Космоса, GNSS и GPS технологиите, методите за предварителна обработка и класифициране на спътникови изображения, както и областите на приложение на методите и данните от наблюдението на Земята. Всички участници, които участват пълноценно в лятното училище, ще получат сертификати. Желаещите да участват трябва да подадат Мотивационно писмо в свободен текст придружено от Препоръка от класен ръководител до 15.08.2017 г. Резултатите от кандидатурите ще бъдат обявени на 30.08.2017 г. За част от одобрените кандидати в затруднено материално положение ще бъде възможно покриване на пътните разходи (от и до мястото на провеждане на мероприятието). За целта в Мотивационното писмо опишете необходимостта от поемане на разхода. Очакваме Вашите кандидатури на sschool@eeobss.space. Пожелаваме Ви успех!


Уъркшопа по проект EEOBSS ще се проведе на 13.09.2017 г. в гр. Благоевград. За повече информация посетете уебсайта на събитието: http://workshop.eeobss.space/

От екипа на проект EEOBSS