Ден на отворени врати EEOBSS

Ден на отворени врати EEOBSS

Секция „Дистанционни изследвания и ГИС“, ИКИТ-БАН и „Коперник Академия“ организират Ден на отворени врати EEOBSS на тема „Моята среща със Земята от Космоса“ за ученици от 5-ти до 12-ти клас.

Целта на мероприятието е да даде творческа изява на учениците относно наблюдението на Земята от Космоса. Темата е предизвикателна за творческите търсения на младите, с което екипа на проекта се надява да ги направи съпричастни и да ги провокира сами да потърсят отговори на въпроси от ежедневието решени с помощта на дистанционните изследвания на Земята от Космоса. Подбраната тема дава възможност, както за по-сериозно вникване в темата, така и за творческа интерпретация.

Условията за конкурса са обявени на следния Интернет адрес. Краен срок за участие в конкурса – 25 октомври 2017 г. Следете новините на нашия сайт и на Фейсбук страницата на Проекта с подробности за точното място и програмата на Деня на отворените врати! Оставаме на Ваше разположение за въпроси и отговори – пишете на openday@eeobss.space или се обадете на тел. (02)-979-24-11. Очакваме Вашите произведения!

От екипа на проект EEOBSS