Презентации от лятно училище и уъркшоп EEOBSS

Презентации от лятно училище и уъркшоп EEOBSS

Презентациите от Лятно училище EEOBSS и Уъркшоп EEOBSS могат да бъдат намерени на следния уеб-адрес.
 
Видео-откъси от презентациите могат да бъдат видяни в канала на проект EEOBSS в Ютуб.
 


Плейлист на Лятно училище EEOBSS (08-12 септември 2017 г., 7-мо СУ „Кузман Шапкарев“, гр. Благоевград)
 


 
Плейлист на Уъркшоп EEOBSS (13 септември 2017 г., зала „22-ри септември“, гр. Благоевград)