Презентации пред ученици от СГСАГ „Христо Ботев“

Презентации пред ученици от СГСАГ „Христо Ботев“

На 23.11.2017 г., по покана от СГСАГ „Христо Ботев“, бяха изнесени лекции пред ученици на теми „Въведение в дистанционните изследвания“ с лектор проф. д.т.н. Гаро Мардиросян и „GPS и GNSS“ (теория) и „Приложения на GNSS“ с гост-лектор проф. д.т.н. Димитър Димитров. С тази първа лекция екипа на проект EEOBSS започва серия от лекции в училища в страната. За заявки за посещение и Във вашето училище пишете на: admin@eeobss.space