2-ро лятно училище EEOBSS

2-ро лятно училище EEOBSS

Секция „Дистанционни изследвания и ГИС“, Институт за космически изследвания и технологии – Българска академия на науките (ИКИТ-БАН) и 119-то СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ организираха съвместно 2-ро лятно училище EEOBSS. Лятното училище по проект „Обучение за наблюдение на Земята в българските средни училища“ (EEOBSS) се
проведе в периода 26-28 юни 2018 г. в сградата на 119-то СУ „Акад. Михаил Арнаудов“. Ученици от 9-ти до 12-ти клас от училището се запознаха с приложението на съвременните геоинформационни технологии за анализ и оценка на спътникови изображения на Земята. През трите дни на лятното училище учениците имаха възможността да се запознаят с теоретичните основи на наблюдението на Земята от Космоса; технологиите GNSS, GPS и Galileo и техните приложения, както и с методите за предварителна обработка и класификация на спътникови изображения. Лектори в лятното училище бяха проф. дтн Гаро Мардиросян (ИКИТ-БАН), проф. дтн Димитър Димитров (НИГГГ-БАН) и доц. д-р Лъчезар Филчев (ИКИТ-БАН). Всички участници в лятното училище получиха сертификати, които са атестат за извънкласни дейности при кандидатстване в наши и чужди университети.