3-то лятно училище EEOBSS

3-то лятно училище EEOBSS

Секция „Дистанционни изследвания и ГИС“, Институт за космически изследвания и технологии – Българска академия на науките (ИКИТ-БАН) и СУ „Иван Вазов“, гр. Плевен организираха съвместно 3-то лятно училище EEOBSS, което се проведе от 3-ти до 5-ти октомври в зала “Европа” на СУ „Иван Вазов“. Учениците от 9-ти до 12-ти клас от СУ „Иван Вазов“, МГ „Гео Милев“ и ПЕХТ „Проф. Асен Златаров“, се запознаха с методите за изследване на Земята от Космоса.

Първият ден от програмата започна с въведение в дистанционните изследвания. Лектор беше проф. дтн Гаро Мардиросян. Учениците разгледаха различните спътникови орбити, както и спътниците, използвани за наблюдение на нашата планета.

На следващия ден от проекта доц. д-р Лъчезар Филчев чрез презентация запозна аудиторията с разделителната способност и с основните принципи на “Визуална интерпретация на изображения” и “Обработка на изображения”. След кратка почивка учениците преминаха към практическо занимание. Те изследваха спътникови изображения и метаданни на изображения на спътника Sentinel с помощта на програмата LEOWorks.

Последният ден премина с теоретично представяне на GPS и GNSS. Техните основни принципи и практическото им приложение бяха представени от проф. дтн Димитър Димитров чрез презентация. Денят завърши с попълването на анкета и връчването на сертификати на всички, участвали в проекта. [източник: Дарик – Плевен]