Ученици от МГ „Акад. Кирил Попов“ се запознаха с методите за изследване на Земята от Космоса

Ученици от МГ „Акад. Кирил Попов“ се запознаха с методите за изследване на Земята от Космоса

Институтът за космически изследвания и технологии при БАН (ИКИТ-БАН) и пловдивската Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ проведоха 4-то училище EEOBSS.

Секция „Дистанционни изследвания и ГИС“, Институт за космически изследвания и технологии – Българска академия на науките (ИКИТ-БАН) и МГ „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив организираха съвместно 4-то училище EEOBSS. То се проведе от 28-ми до 30-ти ноември. Учениците от 9-ти до 12-ти клас, участвали в обучението, се запознаха с методите за изследване на Земята от Космоса.
Първият ден от програмата започна с въведение в дистанционните изследвания. Лектор беше проф. дтн Гаро Мардиросян. Учениците разгледаха различните спътникови орбити, както и спътниците, използвани за наблюдение на нашата планета – Земята.

На следващия ден от училище EEOBSS, доц. д-р Лъчезар Филчев чрез презентация запозна аудиторията с разделителната способност на спътниковите изображения и с основните принципи на “Визуална интерпретация на изображения” и “Обработка на изображения”. След кратка почивка учениците преминаха към практическо занимание в една от компютърните лаборатории на Гимназията. Те изследваха спътникови изображения и метаданни на спътникови изображения с помощта на програмата LEOWorks разработена от Европейската космическа агенция – ЕКА.

Последният ден премина с теоретично представяне на GPS и GNSS системите, както и на приложението на InSAR метода в геофизиката и сеизмологията. Техните основни принципи и практическото им приложение бяха представени от проф. дтн Димитър Димитров чрез презентация. Денят завърши с попълването на анкета и връчването на сертификати на всички, участвали в обучението.
Обучението даде възможност за поглед отблизо на приложението на съвременните космически технологии във физиката и географията. Лекциите бяха изключително интересни и представени по достъпен начин до учениците.