Представяне на учебно помагало „Наблюдение на Земята от Космоса“ на Астро-парти Байкал 2019

Представяне на учебно помагало „Наблюдение на Земята от Космоса“ на Астро-парти Байкал 2019

Традиционно в края на месец май и началото на юни се проведе петнадесетото издание на „АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ 2019“. Събитието се организира ежегодно от ОЦДЗИ-с.Байкал, община Долна Митрополия на красивия бряг на река Дунав, под патронажа на кмета на община Долна Митрополия г-жа Поля Цоновска. За десети пореден път проявата бе включена в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на Министерство на образованието и науката. Основен организатор е Общинският център за извънучилищни дейности и занимания по интереси (ОЦИДЗИ) – с. Байкал, а международни партньори са Международния астрономически съюз (IAU), Европейска асоциация за астрономическо образование (ЕААЕ), GTTP – Galileo Teachers Training Program, Европейската училищна мрежа EUN (European School Net) – SCIENTIX, UNAWE – UNIVERSE AWARENESS (Информираност за Вселената), SPACE AWARENESS (Информираност за Космоса) и SpaceEU. Освен Института за космически изследвания и технологии при Българска академия на науките (ИКИТ-БАН), партньори на събитието бяха Съюзът на астрономите в България, Катедра „Астрономия“ – Физически факултет на Софийски университет и Институтът по математика и информатика при БАН (ИМИ-БАН).

Едно от централните събития на „АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ 2019“ бе специалния мини уъркшоп по проект „Обучение по наблюдение на Земята за българските средни училища“ (Education in Earth Observation for Bulgarian Secondary Schools – EEOBSS) на Европейската космическа агенция. Доц. д-р Лъчезар Филчев представи проекта и основния резултат от него – учебното помагало за самостоятелна подготовка и извънкласни дейности по природни науки „Наблюдение на Земята от Космоса“. Един от авторите на помагалото – проф. д.т.н. Гаро Мардиросян, изнесе интересна презентация на тема „Какво не знаем за Космоса и космическите технологии“. Двадесет екземпляра от учебното помагало бяха подарени на всички участващи в „АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ 2019“ училища и институции.