Избрано

Презентации от Уъркшоп EEOBSS

Презентациите от Уъркшоп EEOBSS са качени на сайта и могат да бъдат намерени на следния уеб-адрес.

Видео откъси от презентациите са качени и събрани в плейлист в канала на проект EEOBSS в Ютуб.

Регистрацията за EEOBSS уъркшопа е отворена

Регистрацията за уъркшопа по проект Education in Earth Observation for Bulgarian Secondary Schools (EEOBSS) е вече отворена. Може да се регистрирате за участие на следния уебадрес. Припомняме, че уъркшопа няма такса правоучастие! Очакваме Вашите доклади и презентации!