Организационен комитет

Организационен комитет

Почетен председател: член кор. проф. Петър Гецов, дтн

Председател: доц. д-р Лъчезар Филчев
Заместник-председател: проф. д-р Гаро Maрдиросян, дтн
 Секретар: маг. Любомира Кралева
 Членове: маг. Цвета Среброва

маг. Аделина Кузева

Научно програмен съвет

проф. д-р Гаро Maрдиросян, дтн д-р Райнер Ройтер (Германия)
проф. Димитър Димитров, дтн д-р Йоанис Maнакос (Гърция)
доц. д-р. Лъчезар Филчев