Презентации

Шаблон за презентациите на български език

Шаблон за презентациите на английски език

 

Тема на доклада

Докладчик

Институция

1. Космическа политика на ЕС и споразумението за Европейска кооперираща държава между правителството на Република България и ЕКА Петя Пиперкова дирекция „ИПН“ Министерството на икономиката
2. Водеща лекция: Проектът SEOS – поуки Райнер Ройтер Университет на Олденбург
3. Водеща лекция: Приносът на наблюдението на Земята към образованието по околна среда д-р Йоанис Манакос CERTHITI
4. Водеща лекция: Интерактивно обучение по природо-математическите науки на базата на спътникови изображения и записи от МКС Андреас Риенов Университет на Бохум
5. Въведение в програмата GLOBE Бара Семеракова

Дана Вотапкова

Програма GLOBE за Европа и Евразия
6. Представяне на проект EEOBSS Лъчезар Филчев ИКИТ-БАН
7. Дистанционните изследвания и аерокосмическите технологии – атрактивни примери за образованието по природо-математически науки в средните училища Гаро Мардиросян ИКИТ-БАН
8. Дистанционните изследвания на Земята като извънкласна учебна дейност по примера на клуб „Сателит“ Тихомир Алексиев ИКИТ-БАН
9. Във и извън класната стая с проекта SPACE AWARENESS Иво Джокин член на екипа на проект Space Awareness
10. Астроинформатиката и геоастроинформатиката – текущи тенденции в науките за Земята и Космоса Огнян Кунчев ИМИ-БАН
11. Ползи и перспективи от членство в GEO за българското средно образование Любка Пашова НИГГГБАН
12. Национална образователна инициатива „Космическо училище“ Ваня Стаменова Стефан Стаменов ИКИТ-БАН