Презентации от Уъркшоп EEOBSS

Презентациите от Уъркшоп EEOBSS са качени на сайта и могат да бъдат намерени на следния уеб-адрес.

Видео откъси от презентациите са качени и събрани в плейлист в канала на проект EEOBSS в Ютуб.

Автор: admin

​Lachezar Filchev - associate professor, Space Research and Technology Institute, Bulgarian Academy of Sciences (SRTI-BAS) ++359-2-979-24-11 | lachezarhf@space.bas.bg